Zestawienie ważniejszych komend SMS dla lokalizatora ET20 (do stosowania w przypadku braku łączności GPRS z aplikacji)

Funkcja Komenda SMS Odpowiedź
Stan urządzenia statsus  Współrzędne geograficzne, parametry urządzenie, prędkość i stan baterii
Ustawienie APN S1,apn_name,user,password

Np.

S1,internet,,

Potwierdzenie
Ustawienie Serwera IP1,gps.petio.eu,5062 Potwierdzenie
Sprawdzenie ustawionego APN i serwera G1 Nazwa APN i dane serwera
Włączenie dodatkowego określania pozycji na podstawie sieci komórkowej AGPS1 Potwierdzenie
Wyłączenie AGPS AGPS0 Potwierdzenie
Włączenie trybu oszczędzania baterii (usypianie lokalizatora w razie bezczynności) Opcja zalecana. Czas pracy na baterii w tym trybie to 2-5 dni. PS1 Potwierdzenie

Wybudzanie następuje przez ruch, połączenie telefoniczne lub sms

Wyłączenie trybu oszczędzania baterii. Czas pracy na baterii -18-20 godz. PS0 Potwierdzenie
Odczytanie numeru IMEI version Numer IMEI i wersja firmware
Żądanie pozycji GPS loc Pozycja z linkiem do map google
Częstotliwość nadawania pozycji TIxxS

gdzie xx jest liczbą sekund

lub

TIxxM

gdzie xx jest liczbą minut

Potwierdzenie
Restart lokalizatora reboot
Przywrócenie ustawień fabrycznych RESET!