Zestawienie ważniejszych komend SMS dla lokalizatorów ET20/ET17 i TMT250

1) Zestawienie ważniejszych komend SMS dla lokalizatora ET20/ET17 (do stosowania w przypadku braku łączności GPRS z aplikacji)

Funkcja Komenda SMS Odpowiedź
Stan urządzenia statsus  Współrzędne geograficzne, parametry urządzenie, prędkość i stan baterii
Ustawienie APN

S1,apn_name,user,password

Np.

S1,internet,,

Potwierdzenie
Ustawienie Serwera IP1,gps.petio.eu,5062 Potwierdzenie
Sprawdzenie ustawionego APN i serwera G1 Nazwa APN i dane serwera
Włączenie dodatkowego określania pozycji na podstawie sieci komórkowej AGPS1 Potwierdzenie
Wyłączenie AGPS AGPS0 Potwierdzenie

Włączenie podstawowego trybu oszczędzania baterii (usypianie modułu GPS lokalizatora w razie bezczynności) Opcja zalecana. Czas pracy na baterii w tym trybie to 2-3 dni.

Włączenie głębokiego trybu oszczędzania baterii (usypianie modułu GPS i GSM lokalizatora w razie bezczynności) Opcja niezalecana. Czas pracy na baterii w tym trybie to 2-5 dni.

PS1

DS1

Potwierdzenie

Wybudzanie następuje przez ruch, połączenie telefoniczne lub sms.

Wybudzanie następuje przez ruch.

Wyłączenie trybu oszczędzania baterii. Czas pracy na baterii -18-20 godz. PS0 Potwierdzenie
Odczytanie numeru IMEI version Numer IMEI i wersja firmware
Żądanie pozycji GPS loc Pozycja z linkiem do map google
Częstotliwość nadawania pozycji

TIxxS

gdzie xx jest liczbą sekund

lub

TIxxM

gdzie xx jest liczbą minut

Potwierdzenie
Restart lokalizatora reboot  
Przywrócenie ustawień fabrycznych (spowoduje konieczność wykonania konfiguracji podstawowej) RESET!  

2) Zestawienie ważniejszych komend SMS dla lokalizatora TMT250 (do stosowania w przypadku braku łączności GPRS z aplikacji)

Uwaga: w przypadku braku ustwionego loginu i hasła należy poprzedzić każdą komendę 2 spacjami.

Typ komendy

Format

Przykład

Częstotliwość pozycjonowania w spoczynku

setparam 10000:{częstotliwosc}

  setparam 10000:300

Ilość pozycji w jednym pakiecie danych (spoczynek)

setparam 10004:{ilosc_pozycji}

 

Częstotliwość wysyłania pozycji na serwer (spoczynek)

setparam 10005:{częstotliwosc}

  setparam 10000:120

Częstotliwość pozycjonowania w ruchu

setparam 10050:{częstotliwosc}

  setparam 10050:30

Dystans pozyskania nowej pozycji w ruchu

setparam 10051:{dystans}

  setparam 10051:100

Rodzaj komendy

Komenda SMS

Przykład

Kąt pozyskania nowej pozycji w ruchu

setparam 10052:{kąt}

  setparam 10052:10

Różnica prędkości dla pozyskania nowej pozycji (ruch)

setparam 10053:{różnica_prędkości}

  setparam 10053:{roznica_predkosci}

Ilość pozycji w jednym pakiecie danych (ruch)

setparam 10054:{ilość_pozycji}

  setparam 10054:1

Częstotliwość wysyłania pozycji na serwer (ruch)

setparam 10055:{częstotliwosc}

  setparam 10055:120

Restart urządzenia (ponowne uruchomienie)

cpureset

  cpureset

Pobranie statusu urządzenia

getstatus

  getstatus

Pobranie obecnej pozycji GPS

getgps

  getgps

Obecna pozycja GPS jako link map Google

ggps

  ggps

Ustawienie serwera do nadawania pozycji

setparam 2004:nazwa_domeny

  setparam 2004:gps.petio.eu

Ustawienie APN

setparam 2001:nazwa_apn

  setparam 2001:internet

Port nadawania

setparam 2005:numer_portu

  setparam 2005:5027

Włączenie przesyłania pozycji przez internet

setparam 2000:1

  setparam 2000:1