Instalacja aplikacji mobilnej i zarządzanie kontem

Aplikację PETIO (lub Travman w przypadku lokalizacji osób) należy pobrać ze sklepu APP Store lub Google Play.

Rejestracja w aplikacji

Ekran rejestracji konta zawiera obecnie jedynie e-mail i hasło (wcześniej także IMEI). Obecnie numer IMEI potrzebny będzie po dokonaniu rejestracji konta przy dodawaniu posiadanych lokalizatorów GPS. Do rejestracji należy użyć poprawnego, istniejącego adresu e- mail. Na podany e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, który należy kliknąć w celu aktywowania konta. Jeżeli nie widać na poczcie linku aktywacyjnego należy sprawdzić w folderze spamu.

Logowanie do aplikacji

Po zarejestrowaniu i aktywowaniu konta należy zalogować się aplikacji podając e-mail oraz hasło wybrane przy rejestracji. Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej znajduje się tutaj – https://petio.eu/#supports.

Zmiana hasła

Zmiana hasła odbywa się poprzez aplikację web obsługiwaną przez przeglądarkę internetową na stronie https://gps.petio.eu

Należy zalogować się tymi samymi danymi jak w aplikacji mobilnej. W aplikacji należy kliknąć przycisk ”Konto” w prawym, górnym rogu ekranu, zmienić hasło a następnie kliknąć “Zapisz”.

Więcej o systemie gps.petio.eu znajdziesz w instrukcji tego systemu na naszej stronie.

Resetowanie hasła

Aby zresetować hasło należy przejść do ekranu logowania dla odpowiedniej platformy internetowej (adresy w poprzednim punkcie), kliknąć link „Więcej”, uzupełnić pole e-mail i kliknąć przycisk “Zresetuj hasło”. To spowoduje wysłanie na adres poczty elektronicznej instrukcji resetu hasła. W przypadku przypadkowego kliknięcia “Zresetuj hasło” można tę wiadomość zignorować, hasło nie zostanie zmienione dopóki wszystkie kroki z wiadomości email nie zostaną wykonane.

Konfiguracja lokalizatora GPS

Lokalizator GPS jest wstępnie skonfigurowany do działania z udostępnionym systemem informatycznym, Po dodaniu lokalizatora do swojego konta w aplikacji mobilnej (za pomocą “+" w prawym górnym rogu ekranu listy urządzeń)  pojawi się on na liście jak poniżej i w ciągu 5 min powinien określić swoją pozycję i ustalić adres. Wymaga to położenia lokalizatora na dworzu lub w pobliżu okna.

W celu zmian w konfiguracji podstawowej (np. wyboru innego operatora GSM) należy przejść do panelu konfiguracyjnego (kliknięcie na urządzenie na liście lokalizatorów) i wybrać przycisk oznaczony ikonką 

następnie należy kliknąć “Wyślij Komendę SMS", wybrać opcję odpowiadającą posiadanej karcie SIM i w prawym górnym rogu ekranu wcisnąć “Wyślij".

Spowoduje to wysłanie na numer lokalizatora smsów z treścią zmieniającą konfigurację (niektóre telefony wymagają dodatkowego zatwierdzenie wysłania smsa).

Jeśli lokalizator widoczny jest na mapie w aplikacji lub serwisie www to konfiguracja jest poprawna i jest łączność z serwerem poprzez GPRS (internet). Możesz teraz dostosowywać inne jego parametry do własnych potrzeb (np. zmiana częstotliwości nadawania pozycji lub zmiana trybu uśpienia).  Zmian konfiguracji parametrów dodatkowych dokonuje się za pomocą przycisku Wyślij Komendę (wykorzystywana jest wtedy komunikacja GPRS – internetowa). 

Uwaga!

Lokalizator nie powinien być w tym czasie w trybie uśpienia, do którego przechodzi leżąc kilka minut bez ruchu. W celu wybudzenia należy lokalizator poruszyć lub zadzwonić na numer karty, która jest w nim umieszczona. W innym przypadku może pojawić się komunikat o braku połączenia z serwerem.

Pomoc

Pomoc najszybciej można uzyskać poprzez formularze zgłoszenia problemów znajdujące się w zakładce “Pomoc” i “Kontakt"